Sekretess

Sekretess

För att kunna genomföra ett köp på Zoë's.se ombeds du lämna vissa person- och kontaktuppgifter. Vi använder endast dina kontaktuppgifter i vår kommunikation med dig kring din order samt som underlag till faktura/kvitto. Uppgifterna används inte till några reklamutskick och självklart stannar dina uppgifter i tryggt förvar hos oss - ingen tredje part har tillgång till dem. Dina uppgifter sparas aldrig i mer än ett år om du inte gör en beställning hos oss. Gör du en beställning sparas endast den information som krävs som underlag för kvitto/faktura enligt bokföringslagen. Denna information raderas efter 7 år, då bokföringens underlag ej längre behöver sparas.
Zoë's respekterar de nya datalagarna GDPR, och lagrar aldrig dina uppgifter i annat syfte än för att kunna erbjuda den bästa servicen vid din order hos oss. Vi rensar regelbundet våra register för att säkerställa att inga personuppgifter sparas i onödan.

Continue