Sekretess

Sekretess

För att kunna genomföra ett köp på Zoë's.se ombeds du lämna vissa person- och kontaktuppgifter. Vi använder dina kontaktuppgifter i vår kommunikation med dig men självklart varken säljer, hyr vi ut eller leasar ut kundförteckningar till tredje part.
Zoë's respekterar personuppgiftslagen, PUL, och lagrar aldrig dina uppgifter i annat syfte än för att kunna erbjuda den bästa servicen vid din order hos oss.

Continue